Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2020

umie-ranko
4091 4e6d
Reposted fromkrzysk krzysk viaanakarenina anakarenina
umie-ranko
5332 0a0e
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
umie-ranko
Przyjeżdżam do domu, kładę się i mam straszny szum w głowie, od siebie. Huczy mi wszystko to, co powiedziałam, zrobiłam, przemyślałam w ciągu dnia, czym się namartwiłam, z czego się śmiałam, co mnie zastanowiło, ucieszyło...
— Krystyna Janda
Reposted frommhsa mhsa viaszydera szydera

February 11 2020

umie-ranko
Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a w końcu okazuje się, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej.
— Mariusz Szczygieł - "Nie ma"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialiliowadusza liliowadusza

January 27 2020

umie-ranko

January 22 2020

umie-ranko
Były przyjaciel brzmi znacznie gorzej niż były chłopak czy była dziewczyna. O partnerach wiadomo, że niekoniecznie muszą zostać na zawsze. Wobec przyjaciół ma się jednak jakieś minimalne oczekiwania, że powinni zostać. Partnerom z reguły przynajmniej na początku nie mówi się o sobie od złej strony, więc ich szybka strata nie boli tak mocno. Przyjaciel z kolei już od początku zna nasze sekrety i słabe strony. Poza tym przyjaciele potrafią ofiarować lekarstwo na złamane serce. Kto ofiaruje lekarstwo, gdy oni odejdą?
— Julia Chudecka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadolinasmokow dolinasmokow
umie-ranko
imageimage
Reposted fromthinredline thinredline viadolinasmokow dolinasmokow

January 02 2020

umie-ranko
Na to mamy cztery ściany i sufit, aby brudy swoje prać w domu i aby nikt o nich nie wiedział. 
— Gabriela Zapolska

June 24 2019

umie-ranko
1868 2a43 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viagdziejestola gdziejestola
umie-ranko
7924 e9f2 500
Reposted fromzmilosci zmilosci viagdziejestola gdziejestola

May 27 2019

umie-ranko
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
4655 3606 500

orangiah:

i’m really bad at talking about things but i have not been doing so great lately

Reposted fromtwice twice viaszydera szydera
umie-ranko
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”
— Mary Anne Radmacher
umie-ranko
8699 33be 500
Reposted fromsoftboi softboi viaszydera szydera
8310 584e
Reposted fromatomicpuppies atomicpuppies viadontforgot dontforgot

May 23 2019

umie-ranko
Reposted fromjasminum jasminum vianothingwrong nothingwrong
umie-ranko
3113 0e21
Reposted fromwagabunda wagabunda viaprzeblyski przeblyski
umie-ranko
Domyśl się, że jest ze mną źle... przyjdź, przyjdź, przyjdź!
— Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaprzeblyski przeblyski
umie-ranko
Gdy ktoś mocno Cię skrzywdził, nie życz mu niczego złego. (…). Życz mu samych dobrych chwil, przydadzą się mu.
— Maciej Wiszniewski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl