Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2019

umie-ranko
2751 9f5a 500
bohater.
Reposted fromlexxie lexxie viajeszczenie jeszczenie
umie-ranko
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaparradisee parradisee

March 01 2019

umie-ranko
6033 3f59
:D

February 25 2019

umie-ranko
Z czasem potrzebujemy dłoni. Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności. Pozornie proste i banalne.
— Damian Sawa
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawetryagain wetryagain
umie-ranko
umie-ranko
4068 9c44 500
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viapomruki pomruki
umie-ranko
4092 8825 500
Reposted fromAstalka Astalka viapomruki pomruki

February 24 2019

umie-ranko
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viasentymentalna sentymentalna
umie-ranko
9511 a5b3 500
Reposted fromonlyman onlyman vialeksandra leksandra
umie-ranko
6385 74ae 500
Reposted fromsoftboi softboi viajestemjeden jestemjeden
umie-ranko
Bardzo boję się, że nie wykorzystam swojego życia na sto procent. Przeraża mnie fakt, że czas mija, a ja mam tyle do zrobienia. Tyle spraw chce załatwić, tyle miejsc odwiedzić, tyle zdań jeszcze nie wypowiedziałam. Jeszcze tyle chcę napisać, tyle przeczytać, tak wiele marzeń mam do spełnienia i taki ogrom piękna, które chciałabym ujrzeć.  Staram się jak mogę wykorzystać to życie, ale zawsze gdzieś w środku siedzi ten mały potwór, który mówi, że nie zdążę.  
— PIK
umie-ranko
4292 51ed 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNoCinderella NoCinderella
umie-ranko
umie-ranko
umie-ranko
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: spróbuję jutro jeszcze raz.
— Mary Anne Radmacher
Reposted fromxalchemic xalchemic viaNoCinderella NoCinderella

February 22 2019

umie-ranko
3979 f32c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNoCinderella NoCinderella
umie-ranko
9189 27cc
Reposted fromkarahippie karahippie vialeksandra leksandra
umie-ranko

Och nie, żadna miłość nie przetrwa w milczeniu.

— Milan Kundera - "Tożsamość"
umie-ranko
1730 c4d6 500
via Żurnalista.pl
Reposted fromnutt nutt viadancingwithaghost dancingwithaghost
umie-ranko
0439 6425 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl