Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2018

umie-ranko
7034 a7e7
Reposted fromgdziejestola gdziejestola via100suns 100suns

February 16 2018

umie-ranko
9113 64cc
Reposted frommessinhead messinhead viaNoCinderella NoCinderella
umie-ranko
może nie byłeś moją pierwszą miłością|
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— mleko i miód
Reposted fromsouvenirs souvenirs vianiebieskieoczy niebieskieoczy
umie-ranko
5803 ec12 500
Świetlicki.
umie-ranko
2300 2e89 500
umie-ranko

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

Reposted fromte-quiero te-quiero vialeksandra leksandra
umie-ranko
5324 9642 500

February 15 2018

umie-ranko
0230 c91b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawszystkodupa wszystkodupa

January 30 2018

umie-ranko
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic vianataliana nataliana
umie-ranko
0225 7ea2
Reposted from4777727772 4777727772 viaK8 K8
umie-ranko
Jeżeli On nie ma sił, Ty musisz stać się Jego siłą, bo na tym właśnie polega miłość.
— Nina Reichter
umie-ranko
To, że dziewczyna nie umie gotować, nie znaczy, że jest zła w kuchni, bo na blacie można robić wiele ciekawych rzeczy.

January 17 2018

umie-ranko

January 15 2018

Quotes
Reposted fromweheartit weheartit viaultrafioletowa ultrafioletowa
umie-ranko
Spróbuj nie opierać się zmianom, które napotykasz na swojej drodze. Zamiast tego daj się ponieść życiu. I nie martw się, że wywraca się ono do góry nogami. Skąd wiesz, że ta strona, do której się przyzwyczaiłeś, jest lepsza od tej, która Cię czeka?
— Elif Şafak
7935 4cb6
Reposted fromLittleJack LittleJack vialeksandra leksandra
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
umie-ranko
7677 691a 500
Reposted fromyourtitle yourtitle vialeksandra leksandra
umie-ranko
0056 b088
Reposted frommadsounds madsounds viaultrafioletowa ultrafioletowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl