Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

umie-ranko
4306 6d01

January 15 2018

Quotes
Reposted fromweheartit weheartit vialadylena ladylena
umie-ranko
Spróbuj nie opierać się zmianom, które napotykasz na swojej drodze. Zamiast tego daj się ponieść życiu. I nie martw się, że wywraca się ono do góry nogami. Skąd wiesz, że ta strona, do której się przyzwyczaiłeś, jest lepsza od tej, która Cię czeka?
— Elif Şafak
7935 4cb6
Reposted fromLittleJack LittleJack vialeksandra leksandra
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
umie-ranko
7677 691a 500
Reposted fromyourtitle yourtitle vialeksandra leksandra
umie-ranko
0056 b088
Reposted frommadsounds madsounds vialadylena ladylena

January 17 2018

umie-ranko
4306 6d01

January 15 2018

Quotes
Reposted fromweheartit weheartit vialadylena ladylena
umie-ranko
Spróbuj nie opierać się zmianom, które napotykasz na swojej drodze. Zamiast tego daj się ponieść życiu. I nie martw się, że wywraca się ono do góry nogami. Skąd wiesz, że ta strona, do której się przyzwyczaiłeś, jest lepsza od tej, która Cię czeka?
— Elif Şafak
7935 4cb6
Reposted fromLittleJack LittleJack vialeksandra leksandra
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
umie-ranko
7677 691a 500
Reposted fromyourtitle yourtitle vialeksandra leksandra

January 17 2018

umie-ranko
4306 6d01

January 15 2018

Quotes
Reposted fromweheartit weheartit vialadylena ladylena
umie-ranko
Spróbuj nie opierać się zmianom, które napotykasz na swojej drodze. Zamiast tego daj się ponieść życiu. I nie martw się, że wywraca się ono do góry nogami. Skąd wiesz, że ta strona, do której się przyzwyczaiłeś, jest lepsza od tej, która Cię czeka?
— Elif Şafak
7935 4cb6
Reposted fromLittleJack LittleJack vialeksandra leksandra
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
umie-ranko
Spróbuj nie opierać się zmianom, które napotykasz na swojej drodze. Zamiast tego daj się ponieść życiu. I nie martw się, że wywraca się ono do góry nogami. Skąd wiesz, że ta strona, do której się przyzwyczaiłeś, jest lepsza od tej, która Cię czeka?
— Elif Şafak
7935 4cb6
Reposted fromLittleJack LittleJack vialeksandra leksandra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl