Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2017

7852 fbae 500
Reposted fromturquoise turquoise viaIriss Iriss
umie-ranko
6818 6fb9
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
umie-ranko
Reposted frommadialene madialene viakatastrofo katastrofo
3519 9da9 500
Reposted fromdivi divi viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
umie-ranko
5027 9478 500
Reposted fromherz herz viahavingdreams havingdreams

September 13 2017

umie-ranko
0047 a5db
umie-ranko
Kocham cię po prostu,
kocham nieskończenie,
kocham cię najpiękniej,
bo przez zapatrzenie.
— Maanam, "Zapatrzenie"
Reposted fromcudoku cudoku via100suns 100suns

September 09 2017

umie-ranko
to były piękne dwa miesiące u Twego boku
umie-ranko
8481 7945
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialovesweets lovesweets
umie-ranko
Profesor: - Matematyka to kobieta, należy z nią rozmawiać. Proszę powiedzieć, co mówi do pana ta całka?
Student: - Wcale nie jestem taka łatwa na jaką wyglądam?
— Politechnika Rzeszowska
Reposted fromkjuik kjuik viagdziejestola gdziejestola
umie-ranko

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 
umie-ranko
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viawszystkodupa wszystkodupa

September 14 2017

3519 9da9 500
Reposted fromdivi divi viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
umie-ranko
5027 9478 500
Reposted fromherz herz viahavingdreams havingdreams

September 13 2017

umie-ranko
0047 a5db
umie-ranko
Kocham cię po prostu,
kocham nieskończenie,
kocham cię najpiękniej,
bo przez zapatrzenie.
— Maanam, "Zapatrzenie"
Reposted fromcudoku cudoku via100suns 100suns

September 09 2017

umie-ranko
to były piękne dwa miesiące u Twego boku
umie-ranko
8481 7945
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialovesweets lovesweets
umie-ranko
Profesor: - Matematyka to kobieta, należy z nią rozmawiać. Proszę powiedzieć, co mówi do pana ta całka?
Student: - Wcale nie jestem taka łatwa na jaką wyglądam?
— Politechnika Rzeszowska
Reposted fromkjuik kjuik viagdziejestola gdziejestola
umie-ranko

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl