Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2017

umie-ranko
Przykro mi jeśli nie spełniam waszych oczekiwań, ale moje są dla mnie ważniejsze.
— Michael Nast
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMerrry98 Merrry98
umie-ranko
8963 7d4c

October 03 2017

5796 6c90

kxdrgfs4u:

Przytul mnie

Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn

//17.07.2017

sztambuch:

jeśli mówimy
o uciecze

to tylko z tobą
i tylko do twoich
ramion

marta masłyk

Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
umie-ranko
bądź bardzo obok.
Reposted frommarlena marlena viapozakontrola pozakontrola
umie-ranko
Jest piękna, ale pięknych kobiet się głównie pragnie. Do kochania trzeba znaleźć niezwykłą.
— A. Baniewicz
umie-ranko
(...) - jak można tak żyć? Nie można. Toteż ledwo żyję.
— Jerzy Pilch
umie-ranko
3593 a676
Reposted fromoutline outline viatruustme truustme

September 14 2017

7852 fbae 500
Reposted fromturquoise turquoise viaIriss Iriss
umie-ranko
6818 6fb9
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
umie-ranko
Reposted frommadialene madialene viakatastrofo katastrofo
3519 9da9 500
Reposted fromdivi divi viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
umie-ranko
5027 9478 500
Reposted fromherz herz viahavingdreams havingdreams

September 13 2017

umie-ranko
0047 a5db
umie-ranko
Kocham cię po prostu,
kocham nieskończenie,
kocham cię najpiękniej,
bo przez zapatrzenie.
— Maanam, "Zapatrzenie"
Reposted fromcudoku cudoku via100suns 100suns

September 09 2017

umie-ranko
to były piękne dwa miesiące u Twego boku
umie-ranko
8481 7945
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialovesweets lovesweets
umie-ranko
Profesor: - Matematyka to kobieta, należy z nią rozmawiać. Proszę powiedzieć, co mówi do pana ta całka?
Student: - Wcale nie jestem taka łatwa na jaką wyglądam?
— Politechnika Rzeszowska
Reposted fromkjuik kjuik viagdziejestola gdziejestola
umie-ranko

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 
umie-ranko
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl