Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2017

umie-ranko
8487 0335
umie-ranko

Złap ją za tyłek, kiedy patrzy na nią jakiś facet. Złap ją za tyłek, kiedy patrzy na Ciebie jakaś kobieta.


Reposted fromthesmajl thesmajl viastarryeyed starryeyed
umie-ranko
8525 1437 500
Reposted frombackground background viarawwwr rawwwr

May 30 2017

umie-ranko
7545 83ea
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialittlemouse littlemouse
umie-ranko
7844 1b3e 500
M. Hłasko
Reposted frommasterofpuppets masterofpuppets viarawwwr rawwwr

May 26 2017

umie-ranko
8681 a741
Reposted fromholdommig holdommig viadontforgot dontforgot
umie-ranko
3793 745f
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakiks kiks

May 25 2017

umie-ranko
4505 af88 500
Reposted fromdusix dusix viaszydera szydera
umie-ranko
pozwól mi nie mówić nic i tylko patrzeć zanim znów stracisz oddech, gdy światło zgaśnie daj mi chwilę na mindsex i medyctacje
— małpa
Reposted fromhighsoul highsoul viaszydera szydera
7135 49ec 500
Reposted fromtosiaa tosiaa via100suns 100suns

May 24 2017

6623 6fc9 500
umie-ranko
4091 4e6d
Reposted fromkrzysk krzysk viasweetnothingg sweetnothingg
umie-ranko
3182 f52b 500
Reposted fromxxjojonixx xxjojonixx vialittlemouse littlemouse

May 23 2017

Kto by pomyślał ,że moim ulubionym momentem będzie ten, w którym na mnie patrzysz.
— (via skinnyyoungassanddrugs)
umie-ranko
0965 db62
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

May 22 2017

umie-ranko
6490 3eb5 500
Reposted fromimaginacyjna imaginacyjna viaSapereAude SapereAude
6102 2f3f 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaSapereAude SapereAude

May 21 2017

umie-ranko
6554 d6a9 500
Reposted fromslowostwor slowostwor viaszydera szydera
umie-rankohow I plan to live my life
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viakatastrofo katastrofo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl