Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2017

0860 9686
0309 e861 500

shialablunt:

fckthtsht:

Marilyn Monroe and Bert Stern during a photo shoot, 1962.

I think this might be my favorite picture of all time

Reposted fromfanny-ann fanny-ann viasweetnothingg sweetnothingg

April 11 2017

umie-ranko
Czasem wyglądam w lustrze jak milion dolarów. Czasem jak jeden zmięty dolar, do którego przykleiła Ci się w kieszeni guma do żucia. Zaakceptowanie tego faktu jest prawie tak przełomowym wydarzeniem życiowym jak nauczenie się tabliczki mnożenia.
— riennahera
Reposted frommadeliine madeliine viadolinasmokow dolinasmokow
umie-ranko
2062 08ca
Reposted fromSzczurek Szczurek viadolinasmokow dolinasmokow
umie-ranko
Nienawidzę milczenia, nie odzywania się do siebie, nie pisania. To jest gorsze niż zakończenie znajomości.
Reposted fromxalchemic xalchemic viapozakontrola pozakontrola
umie-ranko
umie-ranko

April 10 2017

umie-ranko
9683 eefb 500
9210 f3c7 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaxannabelle xannabelle
umie-ranko
2308 832c

April 09 2017

4460 a2b2 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viaoutofmyhead outofmyhead
umie-ranko
4966 5a63 500
Reposted fromoll oll viasoundofsilence soundofsilence
umie-ranko
Po­tem py­ta, czy może mnie po­całować.
Zaz­wyczaj nie lu­bię te­go py­tania. Po pros­tu całuj - zaw­sze myślę. 
— Emily Giffin
Reposted fromkonwalia konwalia viakittiesmama kittiesmama
umie-ranko
4706 1166 500
Reposted frompiehus piehus viaAmericanlover Americanlover
9396 cea2
Reposted fromamatore amatore viaAmericanlover Americanlover
umie-ranko
5323 8ffe 500
Reposted fromlittlefool littlefool viaanakarenina anakarenina
umie-ranko
4884 c1fd
Reposted fromdailylife dailylife viapotrzask potrzask
umie-ranko
Czasem trzeba się odciąć i dać sobie spokój. Powiedzieć "pierdole to" i iść do przodu.
Reposted fromiinfinity iinfinity viaanakarenina anakarenina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl