Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

umie-ranko
6513 c52f
Reposted fromModeleczka Modeleczka viasiemaelo siemaelo
umie-ranko
0683 a5de 500
Reposted fromszatanista szatanista viasweetnothingg sweetnothingg
umie-ranko
3135 99b6
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
umie-ranko
1590 b855
Reposted fromSkydelan Skydelan viachceuciec chceuciec
umie-ranko
Jeśli możesz, to przyjedź. Ta pieprzona wiosna dobije mnie.
— J. Borszewicz
Reposted fromhisteryczna histeryczna viahavingdreams havingdreams
3503 a385

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

Reposted fromLittleJack LittleJack vialeksandra leksandra
umie-ranko
Czasami dopiero w momencie spotkania zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo ci kogoś brakowało.
— “Ugly Love” Colleen Hoover
Reposted fromawkwardx awkwardx vianewbeginning newbeginning
umie-ranko
7260 4a9c 500
umie-ranko
Wiesz, lubię wieczory.
Lubię się schować na jakiś czas.
— Myslovitz - Długość dźwięku samotności

April 23 2017

umie-ranko
6592 37de
umie-ranko
9522 0193 500
Reposted fromgrobson grobson viaalliwantisyou alliwantisyou
umie-ranko
umie-ranko
9843 cc11
Reposted fromparkaboy parkaboy viaalliwantisyou alliwantisyou
umie-ranko
Postanowiłem zostać w łóżku do południa. Może do tego czasu szlag trafi połowę świata i życie będzie o połowę lżejsze.
— Charles Bukowski

April 20 2017

3503 a385

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

April 19 2017

umie-ranko
Z kim tak Ci będzie źle jak ze mną?
Przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia?
Kto blady świt, noce bezsenne
tak Ci zatruje, jak ja?
— W. Młynarski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabrzask brzask
umie-ranko
Zawsze, zawsze, zawsze mów Jej, jak bardzo Ją kochasz (...)
— Gina L. Maxwell, Reguły Uległości
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viawrazliwa wrazliwa
umie-ranko
Chciałabym powiązać minuty dni moich jakoś z twoimi.
— Bukowski
umie-ranko
3388 f915
Nie było żadnych romantycznych kolacji, wyjazdów do kina czy teatru. Były spacery w deszczu bez parasola, po chodnikowych dziurach, parkowe wędrówki w towarzystwie komarów, pełne śmiechu chwile`po szkole `,wieczorne spotkania z rozdeptanymi ślimakami pod stopami oraz plac zabaw nocą przy blasku księżyca.Od tego się zaczęło coś wielkiego .

April 18 2017

umie-ranko
Jeśli kogoś kochasz nie musisz być dla niego miły cały czas.
— Girls
Reposted fromresort resort viabadgal badgal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl