Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2019

umie-ranko
3979 f32c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNoCinderella NoCinderella
umie-ranko
9189 27cc
Reposted fromkarahippie karahippie vialeksandra leksandra
umie-ranko

Och nie, żadna miłość nie przetrwa w milczeniu.

— Milan Kundera - "Tożsamość"
umie-ranko
1730 c4d6 500
via Żurnalista.pl
Reposted fromnutt nutt viadancingwithaghost dancingwithaghost
umie-ranko
0439 6425 500

February 21 2019

umie-ranko
6555 c306
Reposted fromiamstrong iamstrong vialeksandra leksandra
umie-ranko
Reposted fromoll oll vialeniwieec leniwieec

February 20 2019

umie-ranko
4978 81d2
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaparradisee parradisee
umie-ranko
Pytasz mnie: - Co byś teraz chciała? Odpowiadam, że jeszcze nikt mnie dzisiaj nie kochał.
— Frajda, Marta Dzido
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viapomruki pomruki
0806 259f
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness vianewbeginning newbeginning
umie-ranko
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
umie-ranko
umie-ranko
Smutno zasypiać, nie pamiętając barwy Twojego głosu. 
— rano jeszcze rozmawialiśmy M.
Reposted fromegzystencja egzystencja viasmutnazupa smutnazupa

February 11 2019

umie-ranko
- To ty jesteś tą, która odchodzi.
- Ty jesteś tym, który mnie nie zatrzymuje.
— Hodgins i Angela, Kości
Reposted frommyname myname viabadgal badgal
umie-ranko

jedna

Jedna i ta sama osoba dała mi najwięcej

szczęścia
i bólu
Reposted fromEmisja Emisja viasmutnazupa smutnazupa

October 27 2018

umie-ranko
9513 eaa1 500
umie-ranko
2582 22c5
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
umie-ranko
3169 002d 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera

October 26 2018

umie-ranko
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn vialiliowadusza liliowadusza
umie-ranko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl