Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2018

umie-ranko
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viaboli boli
umie-ranko
9260 75c2 500
Reposted frompiehus piehus viamy-little-world my-little-world
Lepiej spałoby mi się z Tobą.
— ♥
Reposted fromdivi divi viaultrafioletowa ultrafioletowa
umie-ranko
kolejne kieliszki i tak wspaniale kręci nam się w słowach. 
— Jacek Podsiadło - "Miłość po wódce"
umie-ranko

July 17 2018

umie-ranko
2971 3d42 500
Reposted fromoll oll viajeszczenie jeszczenie
umie-ranko
4884 c1fd
Reposted fromdailylife dailylife viajeszczenie jeszczenie
umie-ranko
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viajeszczenie jeszczenie

July 16 2018

umie-ranko
4447 6123 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaheartbreak heartbreak
umie-ranko
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
umie-ranko
Do Ciebie. Do Twojego łóżka. W Twoje ramiona.
— tak bardzo
Reposted fromniezwyykla niezwyykla viawetryagain wetryagain
umie-ranko
3429 c548 500
Reposted fromanko25 anko25 viajointskurwysyn jointskurwysyn

July 10 2018

umie-ranko
1671 cc2c 500
Reposted fromtfu tfu viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
umie-ranko
5722 9e77 500
Reposted fromhormeza hormeza viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

July 08 2018

umie-ranko
4379 9ff0
Reposted fromskonam skonam viasentymentalna sentymentalna
umie-ranko
umie-ranko
8374 d69a
Reposted fromumorusana umorusana vianothingwrong nothingwrong

July 05 2018

umie-ranko
7924 e9f2 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viahavingdreams havingdreams
umie-ranko
5070 528d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakatastrofo katastrofo

June 28 2018

umie-ranko
8970 72d9
Reposted from4777727772 4777727772 vianothingwrong nothingwrong
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl