Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

6315 2038
Reposted fromamatore amatore vialittleproblem littleproblem

June 16 2017

umie-ranko
3665 ce8d
umie-ranko
1303 a896

June 12 2017

umie-ranko
2648 c296
Reposted fromcalifornia-love california-love viaMerrry98 Merrry98
3976 9d39
Reposted fromtosiaa tosiaa viaMerrry98 Merrry98
8616 6a54 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaMerrry98 Merrry98
umie-ranko
Zdejmij
wszystkie śmieszne warstwy.
Wyłącz
wszystko co pika i wibruje.
Zobacz
– nie jesteś martwy.
Właśnie ten człowiek mnie interesuje.
— Patrick The Pan "Zdejmij. Wyłącz.Zobacz"
Reposted fromhawrix hawrix viaMerrry98 Merrry98
1090 4878 500

charleskinbote:

summer more like ugh (mer)

umie-ranko

Ty wiesz.

June 10 2017

umie-ranko
Połowa zła na tym świecie wynika stąd, że ktoś chce się czuć ważnym.
— T.S. Eliot
Reposted fromtraampek traampek viaMerrry98 Merrry98
umie-ranko
8549 9165 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viabrzask brzask
umie-ranko
Reposted fromshakeme shakeme viabrzask brzask

June 07 2017

umie-ranko
Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaucieknijmi ucieknijmi
umie-ranko
Dzisiaj słyszysz: będę zawsze obok, jutro siedzisz znowu sam ze sobą...
— Quebonafide
Reposted fromPatiszon Patiszon viaucieknijmi ucieknijmi
umie-ranko
4467 df0a
Reposted fromspring-flow spring-flow viaIriss Iriss

June 04 2017

umie-ranko
umie-ranko
umie-ranko
To że znaliśmy się kiedyś to mało
Jakoś się wszystko to nam rozjechało
Inne też ścieżki wybierasz na mieście
Z dawnych relacji niewiele zostało
— Kękę, mistrz
Reposted fromSalute Salute viabrzask brzask
umie-ranko

Antidotum na niepokój była temperatura Twojego ciała.

Reposted fromcLAUDettte cLAUDettte viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl