Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2019

umie-ranko
Reposted fromjasminum jasminum vianothingwrong nothingwrong
umie-ranko
3113 0e21
Reposted fromwagabunda wagabunda viaprzeblyski przeblyski
umie-ranko
Domyśl się, że jest ze mną źle... przyjdź, przyjdź, przyjdź!
— Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaprzeblyski przeblyski
umie-ranko
Gdy ktoś mocno Cię skrzywdził, nie życz mu niczego złego. (…). Życz mu samych dobrych chwil, przydadzą się mu.
— Maciej Wiszniewski
umie-ranko
Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy w kinie (…) na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, tez potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twego.
— Osiecka i Przybora

May 08 2019

umie-ranko
Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej.
— Izajasza 41:10
Reposted fromheroes heroes viaoutofmyhead outofmyhead
umie-ranko
9260 75c2 500
Reposted frompiehus piehus viaoutofmyhead outofmyhead
umie-ranko
0635 4243 500
To uczucie... (Rozczarowani)
Reposted fromjadex jadex vianiebieskieoczy niebieskieoczy

May 04 2019

umie-ranko
Reposted frompeper peper viawszystkodupa wszystkodupa
9656 bf5b
Reposted frombrumous brumous viajeszczenie jeszczenie
umie-ranko
Chciałbym tak pić z Tobą lampkę wina po ciężkim dniu 
oglądać tandetne filmy z Twoją głową na moich kolanach 
wyjeżdżać do rodziny we dwójkę a potem na wspólne wakacje co roku 
tak z Tobą żyć ustabilizować się na tyle żeby co dzień widzieć Twoje oczy i patrzeć na nie i doceniać że zgodziły się przyjąć moje na zawsze. 

May 01 2019

umie-ranko
9685 7dc5 500
Reposted fromsouxie souxie vianiebieskieoczy niebieskieoczy
umie-ranko
Najbardziej boli nie pożegnanie, tylko dziura, z którą zostajesz.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
umie-ranko
(...) chyba nie ma nic piękniejszego jak dwoje ludzi, którzy odnajdują się w tym przeklętym świecie i oboje pragną coś zmienić.
— K.N. Haner - "Drwal. Miłość, która narodziła się z natury"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatouchthesky touchthesky

March 25 2019

umie-ranko
Posiadanie kogoś kto potrafi znieść wszystkie Twoje nastroje - błogosławieństwo.
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaparradisee parradisee
umie-ranko

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaparradisee parradisee
umie-ranko
6910 92fa 500
Reposted fromwoodpile woodpile viaAmericanlover Americanlover

March 24 2019

umie-ranko
umie-ranko
3569 49b9
Reposted fromEtnigos Etnigos viahavingdreams havingdreams

March 04 2019

umie-ranko
5894 3ebe 500
Reposted fromsoftboi softboi viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl