Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2018

umie-ranko
9513 eaa1 500
umie-ranko
2582 22c5
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
umie-ranko
3169 002d 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera

October 26 2018

umie-ranko
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn vialiliowadusza liliowadusza
umie-ranko
umie-ranko
umie-ranko
Nie trzeba znać wszystkich pozycji, by się kochać, jeśli nie wiesz, jak trzymać rękę, kiedy jej potrzebujesz.
— znalezione

October 25 2018

umie-ranko
8719 17b1 500
Reposted fromoll oll viaszydera szydera
umie-ranko
2701 bfb6 500
Reposted fromoll oll viawszystkodupa wszystkodupa
umie-ranko
Pielęgnuj miłość, którą dostałeś.
http://seeik.pl
Reposted fromSEEiK SEEiK viawszystkodupa wszystkodupa
umie-ranko
2859 ad78 500
Reposted fromrudosci rudosci vialiliowadusza liliowadusza
umie-ranko
 Najbardziej boimy się pustych kieliszków po miłości. Najbardziej boimy się pustych miejsc
— Kaja Kowalewska
Reposted fromSabela Sabela viaskraweksiebie skraweksiebie
umie-ranko
nikt nie oddycha obok mnie
— Dawid Podsiadło
Reposted fromprzeblyski przeblyski viaskraweksiebie skraweksiebie
umie-ranko
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viawszystkodupa wszystkodupa
umie-ranko
umie-ranko
9232 77a8
Reposted fromKameliaLove KameliaLove vialeniwieec leniwieec
umie-ranko

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea vialeniwieec leniwieec
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz vialeniwieec leniwieec

October 23 2018

umie-ranko
Niech pan idzie i czeka. Może ona tęskni, aby ktoś na nią czekał. A kto prócz pana mógłby jeszcze na nią czekać?
— Wiesław Myśliwski "Ucho igielne"

October 22 2018

umie-ranko
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka vianiedopowiedzenia niedopowiedzenia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl