Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2018

umie-ranko
Byłam już kiedyś w tym miejscu, mówię sobie. Byłam już bardziej samotna, bardziej niepocieszona, bardziej zrozpaczona niż teraz. Już tutaj byłam i przetrwałam. Tym razem też jakoś przez to przejdę.
— Tehereh Mafi "Dar Julii"
umie-ranko
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza."
umie-ranko
Wiesz jak to jest gdy kolejny raz uświadamiasz sobie jak naiwna jesteś? Czułaś się chciaż raz tak zdeptana, że było Ci wstyd przed samą sobą? 
— i którędy iść? którą wybrać z dróg?
umie-ranko
Nie potrafię walczyć o ludzi, po prostu. jak odnoszę wrażenie, że komuś nie zależy na mnie, to się wycofuję, nie chcę przeszkadzać i być zbędnym balastem.

Znikam.
umie-ranko
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawetryagain wetryagain
umie-ranko
Czasem podejmuję smutki, czasem je zabijam (czasem je zapijam, ej)
— Taco Hemingway
Reposted frommefir mefir

April 09 2018

umie-ranko
9324 5c68 500
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa vialadylena ladylena
umie-ranko
6759 a72a
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaseriale seriale
umie-ranko
0661 5da3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaseriale seriale
umie-ranko
8677 7ba1 500

April 07 2018

umie-ranko
umie-ranko
umie-ranko
Chcę z Tobą robić wszystko. Przez całe życie
— Wielki Gatsby
Reposted frompieprzycto pieprzycto viahasandra hasandra
umie-ranko
7297 6747
Reposted fromolaosa olaosa viaheartbreak heartbreak
umie-ranko
Dlaczego mnie wtedy nie było ?
Jak szłam do Ciebie, to padało i połamał mi się parasol.
Wtedy on otworzył nade mną swój.
Uśmiechnął się i powiedział, że mnie odprowadzi, żebym nie zmokła.
Wiatr drapał po policzkach, ale mimo to, zrobiło mi się ciepło.
A gdy już staliśmy pod twoimi drzwiami, zapytał mnie czy to tu i wtedy uświadomiłam sobie, że już nie.
— Katarzyna Wołyniec
umie-ranko
umie-ranko
Zakochaj się we mnie raz jeszcze. Zaplącz dłonie w moje włosy. Dotknij serca. Chodź. Zatrzymajmy czas i na chwilę przestańmy istnieć. Złudzenia nie dają mi żyć. Chcę poznać prawdę z Twoich ust. O Twoich ustach. O moich snach. O tym co było i o tym, co nigdy się nie wydarzy. Nie musisz bać się mojej obojętności. Przecież wiesz, że kiedy otulasz mnie słowami - masz mnie bezwarunkowo.
— Aleksandra Steć

April 04 2018

umie-ranko
0482 880a
Reposted from4777727772 4777727772 viaGunToRun GunToRun
umie-ranko
4587 27fa 500
Reposted frompiehus piehus viadancingwithaghost dancingwithaghost

March 27 2018

umie-ranko
9677 08a8 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl