Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

umie-ranko

March 23 2017

umie-ranko
umie-ranko

Wbrew pozorom to nie zbrodnia
że cię kocham
i namawiam na współudział.

- Piotr Adamczyk

Reposted frommimala mimala viaavsom avsom
umie-ranko
umie-ranko
6339 809f 500
Reposted fromaromantycznie aromantycznie viabrzask brzask

March 21 2017

umie-ranko
4515 6c97
Reposted fromiamstrong iamstrong viakiks kiks

March 20 2017

umie-ranko
umie-ranko
umie-ranko
7737 4d8a
Reposted frommephedron mephedron viakatalama katalama
umie-ranko
Drugich takich oczu jak Twoje, nie znajdę już nigdzie.
— Bezimienna
umie-ranko
4066 bd82 500
umie-ranko
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
5010 2ea2 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaMerrry98 Merrry98
9900 933d 500
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viastarryeyed starryeyed
umie-ranko
6920 b889
Reposted fromherside herside viatruustme truustme
umie-ranko
Pilnuj się, aby nikt cię nie lekceważył, nie zbywał ani po tobie nie deptał. Powiedz po prostu: Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapomruki pomruki

March 17 2017

umie-ranko
żeby leciały lata *
umie-ranko
nie chcę, żeby było lato bez Ciebie.
Reposted fromcenturylove centurylove viawetryagain wetryagain
4280 ff38 500
Reposted fromerial erial viabrzask brzask

March 16 2017

umie-ranko
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl