Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

umie-ranko
4505 af88 500
Reposted fromdusix dusix viaszydera szydera
umie-ranko
pozwól mi nie mówić nic i tylko patrzeć zanim znów stracisz oddech, gdy światło zgaśnie daj mi chwilę na mindsex i medyctacje
— małpa
Reposted fromhighsoul highsoul viaszydera szydera
7135 49ec 500
Reposted fromtosiaa tosiaa via100suns 100suns

May 24 2017

6623 6fc9 500
umie-ranko
4091 4e6d
Reposted fromkrzysk krzysk viasweetnothingg sweetnothingg
umie-ranko
3182 f52b 500
Reposted fromxxjojonixx xxjojonixx vialittlemouse littlemouse

May 23 2017

Kto by pomyślał ,że moim ulubionym momentem będzie ten, w którym na mnie patrzysz.
— (via skinnyyoungassanddrugs)
umie-ranko
0965 db62
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

May 22 2017

umie-ranko
6490 3eb5 500
Reposted fromimaginacyjna imaginacyjna viaSapereAude SapereAude
6102 2f3f 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaSapereAude SapereAude

May 21 2017

umie-ranko
6554 d6a9 500
Reposted fromslowostwor slowostwor viaszydera szydera
umie-rankohow I plan to live my life
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viakatastrofo katastrofo
umie-ranko
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaszydera szydera
umie-ranko
3974 5190 500
Rozbieżność
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viaszydera szydera
umie-ranko
0147 ccb5
Reposted fromsarazation sarazation viawszystkodupa wszystkodupa
umie-ranko
1510 9f45
Reposted fromEkran Ekran viazamknioczy zamknioczy
umie-ranko
3845 ee5f
Reposted fromkyte kyte viazamknioczy zamknioczy
umie-ranko
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg viaszydera szydera
umie-ranko
5361 06f7
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl